Dette er Ski Hageby - Ski Hageby
Toggle

Velkommen til visning

Vi har et visningssenter på tomten i Skogsnarveien (visninger skiltes fra Nordbyveien). Ta kontakt med megler for å avtale privatvisning.
Kontakt megler
Toggle

Velkommen til visning

Vi har et visningssenter på tomten i Skogsnarveien (visninger skiltes fra Nordbyveien). Ta kontakt med megler for å avtale privatvisning.

Dette er Ski Hageby

Om arkitekturen

Boligene i Ski Hageby ligger organisert i mindre intime nabolag – hvert med sin klare identitet. Hvert nabolag forholder seg til en felles adkomstgate som blir en attraktiv møteplass. Her lærer barna å sykle og naboer kan slå av en prat. Dette er en arena for de mindre formelle og regelmessige møtene men desto viktige for å lage et godt naboskap.

De klare overgangene mellom privat og offentlig er definert i organiseringen av husene og er lesbare i markeringer og i bearbeidingen av landskapsplanen. Hver parsell har en privat hage med tilgang til en sti som forbinder hagene slik at barna kan løpe til venner uten nødvendigvis å bruke gatene.

Det etableres felles uteområder av høy kvalitet. Lekeplasser og parker forbinder de mindre nabolagene. Ski Hageby ligger også tett på skogen i grensen mot Ås med attraktive og grønne forbindelser til områdene rundt.

Bokvalitet er knyttet til tilgang på lys og visuell sammenheng mellom ute og inne. Det har derfor vært en viktig strategi å utvikle boliger med mye fasadeareal og mulighet for mere vinduer enn i prosjekter det er naturlig å sammenligne med. Dette er løst ved å øke boligenes fotavtrykk og kun bygge i to etasjer. Hver bolig får større bredde og med det mer fasade både mot gaten og hagen. Det å leve på to romslige plan gir større sammenhengende rom og langt større fleksibilitet over et livsløp. Dette i tillegg til ekstra gode himlingshøyder gir varige bokvaliteter som man kan nyte godt av hver dag.

Volumene er nøye komponert med volumer og proporsjoner som presist kobles sammen i en abstrakt horisontal linje. Dette gir husene et dempet og horisontalt uttrykk. Volumene trappes tilbake og oppleves ofte som kun i 1 etasje. Det oppstår med det terrasser og takhager med direkte utgang fra 2. etasje. Lyset og solen slipper til nærmest over alt.

Boligene kles med en mørk-beiset kledning i forskjellige bredder. Vinduer får en dempet grønn farge. Sammen med bearbeidingen i mellomrommene vil prosjektet oppleves varig, vakkert og tidløst.

Thomas Thorsnes — R21 Arkitekter